Gaeilge
English

Seoltaí is teagmháil

Stiúrthóir
An tOllamh Ailbhe Ní Chasaide
An tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra
Foirgneamh na nEalaíon
Seomra 4091
Coláiste na Tríonóide
Baile Átha Cliath 2
Éire
Fón
+353 (0)1 896 1348
Facs
+353 (0)1 896 2941
Ríomhphost
Láithreán gréasáin
Mapa
Cá bhfuilmid
Mapa an champais
Treonna

Teagmháil

Is féidir scríobh chugainn tríd an fhoirm seo. Léigh ár bPolasaí Príobháideachais, más é do thoil é.

Go raibh maith agat!

Beidh muid i dteagmháil leat chomh luath agus is féidir.

Dún

Baineann ABAIR.ie úsáid as cookies agus baileoimid sonraí uait má bhíonn tú ag úsáid seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an suíomh idirlín seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an Polasaí Cookie agus an Polasaí Príobháideachais de chuid ABAIR.ie.

Glacaim leis