Gaeilge
English

Sintéis

Á á É é Í í Ó ó Ú ú
Na Canúintí

Sa lá atá inniubh ann, tá trí mhórchanúint na Gaeilge ann: Gaeilge Uladh, Gaeilge Chonnacht agus Gaeilge na Mumhan. Cé go bhfuil bunstruchtúr na gramadaí mar an gcéanna a bheag nó a mhór tá difríochtaí eatarthu a thabharfaí faoi deara. Is í an difríocht is suntasaí ná an fhoghraíocht. Bheadh a fhios ag duine ar an bpointe boise cén chanúint atá i gceist ach a dtosaíonn cainteoir dúchais ag labhairt. Níl a leithéid is "caighdeán labhartha", nó received pronunciation, ann sa nGaeilge - cé go bhfuil caighdeán scríofa ann.

Mar sin, má bhítear i mbun sintéiseoir Gaeilge a dhéanamh caithfear glór le haghaidh chuile (mhór)chanúint a thóigeáil. Go dtí seo, tá trí ghlór againn: Gaoth Dobhair (Gaeilge Uladh), Ráth Chairn (Gaeilge Chonnacht) agus Corca Dhuibhne (Gaeilge na Mumhan).

Tá sé i gceist againn níos mó glórthaí a chur ar fáil, go háirithe glórthaí a bhaineann le fo-chanúintí éagsúla (m. sh. Gaeilge Mhaigh Eo nó Gaeilge na Rinne i bPort Láirge). Cuireann muid fáilte roimh chainteoirí dúchais na gcanúintí thuasluaite nó fochanúna ar bith eile dul i dteagmháil linn.

Fig. 1: Gaeltachtaí oifigiúla Phoblacht na hÉireann.
Foinse: Wikipedia

Eolas

Is tionscadal de chuid na Saotharlainne Foghraíochta agus Urlabhra, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é ABAIR. Tá ABAIR ag forbairt glórthaí sintéise agus córais aitheantas cainte don Ghaeilge.

Sintéis

Is iomaí feidhm atá leis an tsintéis Téacs-go-hUrlabhra ("Text-to-Speech"). Úsáidtear í i gcórais phoiblí, m. sh. le haghaidh fógraí sa stáisiún traenach nó ag an aerfort. Tá sí thar a bheith tábhachtach do dhaoine atá faoi mhíchumas radhairc ionas go bhfuil siad in ann ríomhairí agus gutháin chliste a úsáid gan stró. Tá líon na n-acmhainní teagaisc ar dlúthchuid díobh í an tsintéis ag fás ó lá go lá.

Agus is minic a bhaineann daoine úsáid as sintéis chun éisteacht leis na scéalta nuaíochta is deireanaí agus iad ag tiomaint sa gcarr nó ag bogshodar. Go deimhin, is rud nach foláir a bheith ag teanga na laethanta seo é sintéis Teacs-go-hUrlabhra. Tuilleadh eolais.

Aithint Chainte

Cuireann aithint chainte ar ár gcumas plé le ríomhairí go héasca trína bheith ag "caint leo", cuir i gcás ainm baile a thabhairt don chóras GPS sa gcarr nó scéal na haimsire a fhiosrú den ghuthán cliste. Tá éileamh mór ar chóras aithint chainte don Ghaeilge agus tá ABAIR ag díriú ar an mbearna a líonadh. Tuilleadh eolais.

Glórtha

Tá trí mhodh sintéise ar fáil ar an suíomh seo: HTS, DNN agus Roghnúchán Aonad. Baineann a bhuntáistí agus a mhíbhuntáistí féin le gach modh sintéise. Seo treoir ghairid.

HTS

Sintéis sciobthaí atá oiriúnach do chórais fhíor-ama. Tá na glórtha HTS seasamhach agus so-thuigthe cé nach bhfuil siad chomh nádúrtha leis na glórtha DNN.

DNN

Is modh sintéise é atá bunaithe ar Líonraí Néaracha Domhaine. Tá na glórtha seo an-nádúrtha ach tógann sé beagáinín níos mó ama abairt a ghineadh. Tá siad oiriúnach do réimse an oideachais, d'fhórgraí nó páipéir nuaíochta.

Roghnúchán Aonad

Ba é an chéad chóras sintéise a d'fhorbraíomar. Tá sé oiriúnach d'abairtí gearra ach braitheann caighdeán na fuaime go mór ar an abairt féin. Níl sé i gceist againn an cineál seo sintéise a fhorbairt do ghlórtha nua. Níl sé ar fáil ach do Ghaeilge Uladh is Gaeilge Chonnacht.

Baineann ABAIR.ie úsáid as cookies agus baileoimid sonraí uait má bhíonn tú ag úsáid seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an suíomh idirlín seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh an Polasaí Cookie agus an Polasaí Príobháideachais de chuid ABAIR.ie.

Glacaim leis